AKINCI ECZANESİ (ALTUNHİSAR)     BIYIK ECZANESİ (BOR)     UYSAL ECZANESİ (ÇAMARDI)     DENİZ ECZANESİ (ÇİFTLİK)     ULUKISLA ECZANESİ (ULUKIŞLA)    

2012 YILI SEÇİMSİZ OLAĞAN GENEL KURUL HAKK

2012 YILI SEÇİMSİZ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI DEĞERLİ ÜYEMİZ,

Odamızın 2012 Yılı Seçimsiz Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere; çoğunluklu olarak 21 Eylül 2012 Cuma günü saat 14.00’te; çoğunluk sağlanamadığı takdirde bir gün sonra çoğunluğa bakılmaksızın (Asıl TOPLANTI) 22 Eylül 2012 Cumartesi günü saat 14.00’te Niğde Ticaret ve Sanayi Odasında (Bankalar Cad. No: 17) adresinde yapılacaktır.
Tüm üyelerimize duyurulur.
Saygılarımızla.

GÜNDEM:
1- Açılış,
2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3- Genel Kurul Divanının oluşturulması (1 Başkan, 1 Başkan vekili, 2 Sekreter)
4- Yönetim Kurulu Çalışma ve Mali raporları ile Denetleme Kurulu Raporlarının okunması,
5- Raporların görüşülmesi,
6- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarının ibrası
7- 2012-2013 Tasarı Bütçesinin Görüşülmesi ve Onaylanması,
8- Dilek ve temenniler,
9- Kapanış.

NOT: 6643 SAYILI YASANIN DEĞİŞİK:23.02.1995-4078/1 MADDESİNE GÖRE:

“ODA UMUMİ HEYETİNİN HER NEVİ TOPLANTILARINA ODA ÜYELERİNİN KATILMALARI ve SEÇİMLİ TOPLANTILARINDA DA AYRICA OY KULLANMALARI ZORUNLUDUR. GEÇERLİ BİR MAZERETİ OLMAKSIZIN UMUMİ HEYET TOPLANTILARINA KATILMAYANLAR İLE SEÇİMLİ TOPLANTILARDA OY KULLANMAYANLAR, YILLIK ÜYE AİDATI KADAR PARA CEZASI İLE CEZALANDDIRILIRLAR.”