AKINCI ECZANESİ (ALTUNHİSAR)     BIYIK ECZANESİ (BOR)     UYSAL ECZANESİ (ÇAMARDI)     DENİZ ECZANESİ (ÇİFTLİK)     ULUKISLA ECZANESİ (ULUKIŞLA)    

GÜNEY BÖLGESİ ECZACI ODALARI DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

19 Ocak 2013 tarihinde Adana Eczacı Odası ev sahipliği ile düzenlenen Güney Bölgesi Eczacı Odaları Danışma Kurulu Toplantısı sonrasında aşağıdaki sonuç bildirgesi kaleme alınmıştır.


1. Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin kurum ile yapılan görüşmeler sonucu geldiği son durumun eczacı odaları ile paylaşılması beklentimizdir,
Hazırlanacak olan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı ile ilgili Eylül ayı içerisinde Eczacı Odalarımızdan ön görüş istenmiş ve Kasım ayı içerisinde Afyonkarahisar’da yapılan Bölgelerarası Toplantıda Yönetmelik Taslağının son hali hızlı bir şekilde Eczacı Odaları ile paylaşılmıştır. Aradan geçen zaman içerisinde Yönetmeliğin son hali ve yapılan görüşmelerde gelinen son durum hakkında Bölge Eczacı Odaları ile bir paylaşım olmamıştır. Hâlbuki mesleğimizin geleceği için son derece önemli olan bu yönetmelik ile ilgili tartışmaların, bugün sanal ortamlarda değil, doğru yöntem olan tüm eczacı odaları ile paylaşılarak tartışılması sağlanmalıdır.


2. Eczane ekonomilerini düzeltecek acil önlemlere ihtiyacımız var,
Sağlıkta dönüşüm politikaları ve ilaç üzerindeki baskılar bugün eczacıları mesleğini sürdüremez hale getirmiştir. Kamu Kurum Iskontosu Uygulamaları ve bugünkü İlaç Fiyat Kararnamesi ile belirlenen eczacı karlılıkları birçok eczanenin giderlerini karşılanamaz noktaya getirdiği gibi eczanelere de yaşama şansı tanımamaktadır.
Son dönemde çözüm olarak üzerine büyük bir misyon yüklenen ilaç dışı sağlık ürünleri kurtarıcımız değil, sadece eczacılarımızın gerek mesleki olarak gerekse de eczane ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla ilgi gösterilmesi gereken alanlardan birisidir. Bizim için esas olan ilaç ve vermekte olduğumuz eczacılık hizmetidir.
Buradan hareketle;
· Kamu Kurum Iskontolarının eczaneler üzerinden geçirilmesi uygulanmasını bir kez daha reddediyoruz, bu yönteme bir an önce son verilmelidir,
· Eczacı kar oranlarının arttırılması artık yaşamsal bir zorunluluktur,
· 2012 SGK İlaç Alım Protokolü ile uygulanmaya başlanan eczanelere ödenen hizmet bedeli tutarının arttırılması gerekmektedir,
· Eczacılıkta meslek hakkı uygulaması ivedilikle başlamalıdır,
· Artan eczacı ve eczane sayıları göz önüne alındığında eczacılıkta doğru bir emeklilik projesinin hayata geçirilmesi ve yeni eczacı istihdam alanlarının yaratılması için daha çok emek harcanmalıdır,
· Eczane ekonomilerine katkı sağlayacak olan medikal ürünlerin medula eczane sistemi üzerinden hastalara sunumu mutlaka sağlanmalıdır
Yukarıda sayılan öneriler ile ilgili; Sağlık otoritesi, sektör bileşenleri ile Türk Eczacıları Birliği ve Eczacı Odaları kapsamlı bir çalışma yaparak acil çözümlerin hayata geçirilmesini sağlamalıdır.


3. Hekimi sistem dışına iten SUT değişikliği kabul edilemez,
10.01.2013 tarihli SUT değişikliğinin 2-C maddesi ile belirlenen on hastalık grubunda hekimi sistem dışına çıkartarak, reçete düzenlemeksizin ilaç temini kabul edilemez bir uygulamadır. Ayrıca uygulamanın etik bozulmalara da neden olacağı açıktır. Bu nedenlerle konunun meslek örgütü genelinde ciddiyetle üzerinde durulması gereken bir konu olduğu ve Türk Eczacıları Birliği tarafından bu maddenin reddedilmesi gerektiği düşüncesindeyiz.
Eczacı Kamuoyuna önemle duyurulur.


4.BÖLGE ADANA ECZACI ODASI
8.BÖLGE GAZİANTEP ECZACI ODASI
14.BÖLGE KAHRAMANMARAŞ ECZACI ODASI
25.BÖLGE MERSİN ECZACI ODASI
28.BÖLGE HATAY ECZACI ODASI
34.BÖLGE AKSARAY ECZACI ODASI
48.BÖLGE OSMANİYE ECZACI ODASI
50.BÖLGEKARAMAN ECZACI ODASI
51.BÖLGE ADIYAMAN ECZACI ODASI
52.BÖLGE NEVŞEHİR ECZACI ODASI
53.BÖLGE NİĞDE ECZACI ODASI