EŞSİZ ECZANESİ (ALTUNHİSAR)     ÖZARISOY ECZANESİ (BOR)     ÇAMARDI ECZANESİ (ÇAMARDI)     ACAR ECZANESI ECZANESİ (ÇİFTLİK)     SONGUR ECZANESİ (MERKEZ)     ÖZGÜR ECZANESİ (MERKEZ)     ULUKISLA ECZANESİ (ULUKIŞLA)    

4-5 EYLUL 2014 ODA BASKANIMIZ ECZ. NIHAT OZTURK'UN GENEL KURUL KONUSMA METNI

Değerli meslektaşlarım,
Bugün 5 . olağan seçimsiz kongremizi yapıyoruz.Sözlerime başlarken bugüne kadar kaybettiğimiz tüm meslektaşlarımızı rahmetle ve saygıyla anıyorum.Sizleri şahsım ve yönetim kurulu adına saygıyla selamlıyorum.
.Kongremizin mesleğimize meslektaşlarımıza ve tüm insanlara hayırlı olmasını diliyorum.
Ülkemiz çok hareketli bir dönemden geçiyor.Cumhurbaşkanı,başbakan değişti.Yeni bir hükümet kuruldu.Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı,Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlunu ve 62.Hükümette görev alan tüm bakanları tebrik ediyorum.
Ülkemize ,insanlarımıza , tüm insanlığa hayırlı olmasını ,ülkemizdeki barışa huzura kardeşliğe ,birlik ve beraberliğimize,temel hak ve özgürlüklere, bunların garantisi olan hukukun üstünlüğüne kısaca demokrasinin özüne katkı sağlanmasına , tüm insanlarımızın özlemi olan toplumun beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayan demokratik standartlara uygun,temel hak ve özgürlükleri koruyan ,çoğulcu,uzlaştırıcı ,insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkesini önde tutan bir anlayışla yapılacak yeni bir anayasa hazırlanmasına vesile olmasını diliyorum.
İçinde bulunduğumuz coğrafya çok hareketli bir dönemden geçiyor,adeta bir ateş çemberi içindeyiz.Kuzeyimizde Ukrayna’da savaş var.Ortadoğunun tamamı alev alev yanıyor.Ülkeler parçalanmış IŞİD adı altında yeni korkunç insafsız cani bir örgüt peydah oldu insanları hunharca öldürüyor.Öteyandan Gazze’de masum sivil insanları,kadınları,çocukları hedef alan bombalarla katleden ,evsiz barksız korunaksız bırakan bir terörist devlet var.Suriyedeki katliamlar hala devam ediyor.Bu durum binlerce insanı evlerinden,yurtlarında ayrılmak zorunda bıraktı birçoğu bu yollarda açlık susuzluk imkansızlık yüzünden hayatını kaybettiler ,bazılara kamplara yerleşti bazıları da kontrolsüz olarak yurdumuzun değişik yerlerine dağılmış durumdalar.Bunun sonucu olarak mülteciler ve mültecilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde ciddi sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır.
Kontrolsüz olarak ülkemizin değişik bölgelerine dağılan mültecilerden kaynaklı ülkemizde görülmeyen hastalıklarda ortaya çıkmaktadır.Bütün bu hastalıklara acil önlemler alınması gerektiği gibi bu insanların ihtiyacı olan ilaçların karşılanması her ne kadar ilimizde şu anda sorun değil isede geleceğe yönelik olarak bir AFAD Protokolü oluşturulmalı imza altına alınmalıdır.
.
Bizler kardeşlik ,barış ,huzur ve güvenli gelecek için hertürlü ayrımcılığa karşı çıkmak ve farklılıklarımızı zenginlik olarak görmekteyiz.Yurtta barış,dünyada barış ilkesinden ayrılmamalı yurttaşlarımızın dini,mezhebi,dili,ırkı ,cinsiyeti ne olursa ayrımcılığın hertürlüsüne karşı, biz eczacıların meslek düsturlarının ,yemininin ve insanlığın gereğidir.
Bu gereklilikten hareketle ülkemizde meydana gelen SOMA Faciasında olduğu gibi Gazze’de bombalar ve silahlar yüzünden yaralananlara ,hastalarada yardım kampanyası başlatarak gazze halkına ulaştırmış bulunuyoruz.
Bu çirkin oyunları kurgulayan malum devletler, bunlar yetmiyormuş gibi ülkemizi de bu savaşın içine çekmek için bütün hünerlerini kullanmaktadırlar
Ülkemizin şu anda içinde bulunduğu huzur ve kardeşlik ortamının bozulması için hertürlü yol deneniyor.Bu oyunlara karşı sonderece hassas, dikkatli olmamız gerekmekte barışın ve huzurun daha ileri noktalara ulaşması için yapılan kardeşlik ve barış projesine destek vermemiz gerekmektedir.
Değerli Meslektaşlarım;
Sağlıkta dönüşüm başladığı günden itibaren mesleğimiz ciddi bir düşüş yaşamıştır.Eczacılık fakültelerinin sayısı 46 ya ulaşmış olup yılda yaklaşık 1600 öğrenci mezun olmakta , önemli bir kısmı eczane açmak zorunda kalmaktadır.Şu anda yaklaşık 24 400eczane mevcut olup 10 sene içinde bu sayı yaklaşık 40 000
Olacaktır.Eczane sınırlamasının getirildiği bu ortamda yeni mezun olacak meslektaşlarımız acaba ne yapacaklar diye düşünmeyen birtek meslektaşımızın olduğunu düşünmüyorum.
Eczanelerin durumlarını ele aldığımızda uygulanan global bütçe rakamı sabit olduğundan bütçe hedeflerindeki hertürlü sapma sağlık bileşenlerinden sadece eczaneler üzerinden tasarruf edilerek tutturulmak isteniyor.İlaç politikalarında yapılan hatalardan ilaç fiyatlarındaki artışların bedelinide eczacılar ödemektedir.Şöyleki;Yanlış fiyatlandırma yada ilaç sanayinin aşırı hırsı nedeniyle ülkemize getirmemelerinden dolayı ilaç maliyetleri artmakta TEB İTHAL İLAÇ BİRİMİ tarafından getirtilen şimdilerdede 18 firmaya yurtdışından ilaç getirme ve doğrudan hastaya ulaştırma yetkisi verilen ithal ilaçlar hem global bütçede eczacının payını düşürecek hemde eczacısız ilaç temin yolunu açacaktır.Şayet bu yol açılırsa birilerinin büyük bir hevesle beklediği raporlu ilaçları doğrudan hastaya ulaştırma arzusu gerçekleşmiş olacaktır.Kısaca eczanelerimiz sistem dışına atılmış olacaktır.
TEB de tedbir olarak bu ilaçları eczaneler aracılığı ile hastaya ulaştırmak istemektedir.TEB eczanelere gelen reçeteyi inceleyip onayladıktan sonra ,eczane TEB e fatura kesecek ve yaptığı hizmetten dolayı bir bedel alması sistemi üzerinde çalışmaktadır.
Eczacısız ilaç hizmeti verilmesinin önüne mutlaka geçilmeli halkımızın hak ettiği gibi eczanesinden ve eczacı danışmanlığında ilacını temin etmesi dışında bir yöntem aranmamalıdır.
Bu olayın önüne geçebilmenin yolu TEB nin veya odaların muvazaa davası açması gerekmektedir.
Değerli Meslektaşlarım;İlaç sanayinin ve SGK’nın da eczacıların önemli bir şekilde zarara uğradığı konulardan bir taneside çok sayıda ilaçta KKİ eksik verilmektedir.Bunların zararıda eczacılar tarafından karşılanmaktadır.Bu sorunu çıkaran İlaç Sanayii konuyu çözmemekte ,SGK yetkilileri ise duyarsız kalmaktadırlar.SGK Yetkilileri bir an önce bir araya gelerek ya bu ilaçları ödeme listesinden çıkartmalı ya da ilacın KKİ konusunda mutabakata varmalıdırlar.Firmaları ve SGK yı sorunu çözmeye davet ediyorum.
Değerli Meslekdaşlarım;
Yeni yönetmelik çıktı.Tabiki yönetmeliğin aksayan yönleri olacaktır.Ne yaparsanız yapın ne kadar dikkat ederseniz edin mutlaka atlanılan hesap edilemeyen ,yanlış hesap edilen konular olabilir.Bütün bunlar sorunlar ortaya çıktıkça değerlendirilir yeniden görüşülür ve çözüm yolları bulunur.Bu sorunlar belirli bir düzeye gelince bir çalıştay yapılır ve butür rahatsızlık veren konular çözülür.
SGK protokolü görüşmeleri devam etmekte olup Niğde Eczacı Odası olarak protokolden ciddi beklentilerimiz mevcuttur.
İskontoların, limitler aynı kalmak kaydıyle eczanenin yıllık satış hasılatına göre iskonto yerine SGK’ya yıllık sattığı hasılat üzerinden değerlendirilmelidir.
İtiraz komisyonunun işleyinde bizlere çok büyük haksızlık yapılmaktadır.Bildiğiniz gibi itiraz komisyonunda kurumdan iki üye ,eczacı odasından bir üye ile itiraz eden eczacının kendisi gitmektedir.Eczacının kesintisi belirli bir rakamın altında ise kısaca masrafını karşılayacak düzeyde değil ise itiraz edemiyor.Üst komisyona gönderilen ve yanlış olan kesintilerin oranı yaklaşık yüzde 58 civarında olduğu düşünülür ise bizlere yapılan haksızlığın ne denli büyük olduğu ortaya çıkmış olur.Teknolojinin bu kadar ileri olduğu bir zamanda buna çözüm bulunması gerekir.Örneğin 3G teknolojisi ile konferans görüşmesi yapılır ve sorunlar ortadan kalkar.SGK ya ve TEB e bu konuda müracaatımız vardır.
Sıralı reçeteler büyük bir başarıdır.Ancak geliştirilmelidir,Onkoloji ilaçlarıda mutlaka sıralı reçeteler arasına alınmalıdır.
Başımızı ağrıtan konulardan bir taneside miadı geçen ilaçların imhasıdır.Miyadı geçen ilaçlar tehlikeli atık sınıfına girmekte olup imhası son derece pahalı ve zor olduğundan , çevremizi koruma adına azami hassasiyet gösterdiğimizden önümüzde büyük bir sorun olarak durmaktadır.Diğer sektörlerde (bakkal,market…vs)olduğu gibi üreten imha eder mantığı ile dağıtım kanalları aracılığı ile üreten firmaya gönderilerek sorun çözülmelidir.
Eczanelerimizin yeni yönetmeliğe göre ısı ve nem takibi sistemi kurmaları gerekmekte olup bununla ilgili hazırlıklarımız devam etmekte olup en kısa zamanda bu konuyu da neticelendireceğimizi belirtmek isterim.
İş güvenliği yasa tasarısı gereği çalışanlarımıza eğitim ve sertifika verilmesi gerekmekte olup bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor.
Değerli Arkadaşlar;
Gün mesleğimizi koruma günüdür.
Zincirlere karşı,eczanemize yapılmak istenen müdahalelere karşı mesleğimizi korumak için
Kooperatiflerle birlikte hareket etmeli her zaman heryerde bir olmalıyız,beraber olmalıyız. Muhakkak yeni projeler geliştirmeliyiz,bana değmeyen yılan bin yaşasın anlayışına asla girmemeliyiz.
Meslek örgütlerimizi desteklemeli ayrışmalara izin vermemeliyiz.Mesleğe ilk atıldığımız günkü heyecanlarımızı korumalı ve canla başla mücadele etmeliyiz.
Katıldığınız için teşekkür eder kongremizin hepimize hayırlı olmasını diler saygılar sunarım.05/09/2014 Ecz.Nihat ÖZTÜRK