EŞSİZ ECZANESİ (ALTUNHİSAR)     ÖZAY ECZANESİ (BOR)     ÇAMARDI ECZANESİ (ÇAMARDI)     DENİZ ECZANESİ (ÇİFTLİK)     HAYAT ECZANESİ (MERKEZ)     ERIS ECZANESİ (MERKEZ)     ALTUNSU ECZANESİ (ULUKIŞLA)    

Medikal Malzeme Sözleşmesi için gerekli evraklar;

Medikal Malzeme Sözleşmesi için gerekli evraklar;

1)Ek-6-2 Form (Sözleşme Başvuru Formu) Doldurulmuş Olarak(Eczanenin ÜTSkaydıolması gerekmektedir),

2)İmza Sirküsü Fotokopisi,

3)Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4)Eczane Kaşesi,

5)Ruhsat Fotokopisi (Mesul Müdür var ise Mesul Müdürlük Belgesi eklenmesi gerekmektedir),

6)Ek-6-3 Form (Eczane Taahhütnamesi) Doldurulmuş Olarak,

7)Adli Sicil Kaydı (E-devlet'ten alınabilir), (Resmi makama veya SGK'ya şeklinde talep edilmesi gerekmektedir.)

8)Bölge Eczacı Odasından Onaylı Sözleşme Metni(Doldurulmuş Örneği için tıklayınız),

Not:Medikal Malzeme sözleşmesi için gereken Ek-6-2 ve Ek-6-3 formları sözleşme içerisinde mevcuttur.