EŞSİZ ECZANESİ (ALTUNHİSAR)     KIVANÇ ECZANESİ (BOR)     ÇAMARDI ECZANESİ (ÇAMARDI)     ÇIFTLIK ECZANESİ (ÇİFTLİK)     ÖZER ECZANESİ (MERKEZ)     ARISOY ECZANESİ ECZANESİ (MERKEZ)     ULUKISLA ECZANESİ (ULUKIŞLA)    

Antidepresan ve Antipsikotiklerin Altı Aydan Uzun Süreli Kullanımları Hakkında

4 Eylül 2019 tarih ve 30878 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile Tebliğin "4.2.2. Antidepresan ve antipsikotiklerin kullanım ilkeleri" başlıklı maddesinin 1. fıkrasına "6 aydan uzun süre kullanılması gereken durumlarda ise psikiyatri uzman hekimlerince reçete edilmesi veya psikiyatri uzman hekimlerince düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır." hükmü eklenmiştir.

Düzenlemede; SNRI, SSRE, RIMA, NASSA grubu antidepresanların psikiyatri, nöroloji veya geriatri uzman hekimlerinden biri tarafından reçete edilebileceği veya bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebileceğine değinilmekle birlikte; 6 aydan uzun süre kullanılması gereken durumlarda ise psikiyatri uzman hekimlerince reçete edilmesi veya psikiyatri uzman hekimlerince düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi koşulu getirilmiştir.

Değişiklik sonucunda anılan maddenin uygulanması ile ilgili olarak;

Bu grup ilaçlar ile tedavide "6 aydan uzun süre"nin ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği; 6 aylık tedavi süresi ile ifade edilenin aralıksız ilaç kullanımı olup olmadığı, şayet bu değil ise tedavideki ara verme dönemlerinin ve ara verme sürelerinin ne şekilde değerlendirmesi gerektiği konusunda tereddütler oluştuğuna değinilerek, Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan konuya açıklık getirilmesi talep edilmiştir.

Kurum tarafından Birliğimize iletilen 14.10.2019 tarihli yazıda;

İlaçlar arası geçişin her grup için ayrı ayrı değerlendirileceği, 6 aylık kullanım ile ilgili olarak ise Kurumun 12.06.2018 tarih ve 5821529 sayılı yazısı kapsamında işlem yapılması gerektiği bildirilmektedir.

Kurumun 10.05.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve 18.05.2018 tarihinde yürürlüğe giren SUT değişikliğine ilişkin 12.06.2018 tarihli yazısında 6 aylık kullanım ile ilgili olarak;

Bu kapsamda 18.05.2018 tarihi itibari ile trisiklik, tetrasiklikve SSRI grubu antidepresanların psikiyatri uzman hekimidışındaki hekimlerce ayaktan reçete edilebilme süresi 6 aydır. 18.05.2018 tarihinden önce ilaç kullanmakta (raporlu/raporsuz) olan hastaların bu kullanımları dikkate alınmaksızın bu tarihten sonra reçetelenen ilaçlar açısından 6 aylık süre değerlendirmeye alınacaktır. Psikiyatri uzman hekimi dışındaki branşlarca 18.05.2018 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibariyle 6 aydan fazla süresi kalmış raporlar 6 ay süre ile geçerli olacaktır.

6 aydan daha uzun süreli kullanımlarda ve/veya tedaviye başlandıktan sonraki herhangi bir zamanda yapılan grup değişikliği sonucunu doğuran ilaç değişiminde psikiyatri uzman hekimlerince reçete edilme şartı bulunmaktadır.

Psikiyatri uzman hekimleri dışında başlanılan tedavide ara verme süreleri bulunmamakta, aynı grupta yer alan ilaçların kombine olarak kullanımı gereken durumlarda da reçetelemenin psikiyatri uzman hekimleri tarafından yapılması gerekmektedir." denilmektedir.

Kurumun 14.10.2019 ve 12.06.2018 tarihli yazıları ekte yer almakta olup bilgilerinizi ve üyelerinizin konu hakkında bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

Ecz.Arman ÜNEY