AKINCI ECZANESİ (ALTUNHİSAR)     SIHHAT ECZANESİ (BOR)     ÇAMARDI ECZANESİ (ÇAMARDI)     BAŞARAN ECZANESİ (ÇİFTLİK)     ERIS ECZANESİ (MERKEZ)     MURAT ECZANESİ (MERKEZ)     ULUKISLA ECZANESİ (ULUKIŞLA)    

Oda Aidatları Hakkında

42.A.00/9739

07.01.2021

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Devlet memurlarının aylıklarının hesaplanmasında esas olan katsayının 01-01-2021/30-06-2021 dönemi için (0,165786) olduğu, Hazine ve Maliye Bakanlığı 06-01-2021/27998389-010-06-02-11638 sayılı genelgesiyle 01-09-2019 tarihli ve 30875 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 28/08/2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının İkinci Kısım Birinci Bölümünün 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan hükümlere istinaden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca,

Buna göre oda giriş aidatları ve oda yıllık aidatları:

01-01-2021/30-06-2021 döneminde

Kamuda Çalışmayan Eczacılar için: 82,89 TL

Kamu Eczacıları için: 41,45 TL olarak tahsil edilecektir.

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

Ecz.Saygın Garğın

Sayman

Türk Eczacıları Birliği Hesap Numarası:

Halkbank IBAN No: TR78 0001 2001 2270 0012 1000 03

T.İş Bankası IBAN No: TR16 0006 4000 0014 2400 0968 61

Türk Ekonomi Bankası: TR46 0003 2000 0000 0066 7529 41