AKINCI ECZANESİ (ALTUNHİSAR)     MİRCALI ECZANESİ (BOR)     HATIPOGLU ECZANESİ (ÇAMARDI)     DENİZ ECZANESİ (ÇİFTLİK)     MUTLU ECZANESİ (MERKEZ)     YÖRE ECZANESİ (MERKEZ)     MENEKSE ECZANESİ (ULUKIŞLA)    

2021 Yılı Yardımcı Eczacı Başvuru ve Yerleştirme Takvimi

2021 Yılı Yardımcı Eczacı Başvuru ve Yerleştirme Takvimi

Evrak Tarih ve Sayısı: 22/02/2021-11059
*BD8844705612*
Sayı : 42.A.00/ Ankara, Konu : 2021 Yılı Yardımcı Eczacı Başvuru ve Yerleştirme Takvimi
BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
Yardımcı Eczacı Yerleştirmesi ve Çalıştırılmasına Dair Usul ve Esaslar metninin, Yardımcı eczacı çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar başlıklı 7 nci maddesinin (ı) bendinde, "Yardımcı eczacı yerleştirmesi için başvuru dönemleri ve yerleştirme takvimi yılda en az üç defa olmak üzere Türk Eczacıları Birliği tarafından belirlenir. Kurum tarafından onaylanan tarihler Türk Eczacıları Birliği tarafından ilan edilir." hükmü gereğince 2021 Yılı Yardımcı Eczacı Başvuru ve Yerleştirme Takvimi için Birliğimiz tarafından planlanan tarihler 09/02/2021 tarihli ve 10703 sayılı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na bildirilmiş ve Kurum tarafından ekte yer alan yazı ile;
"(4) Yardımcı eczacı çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.
a) Yardımcı eczacı olarak çalışmak isteyen eczacı çalışabileceği eczaneyi kendisinin belirlemesi halinde öncelik tanınır.
b) Yardımcı eczacı olarak çalışmak isteyen eczacı çalışacağı eczaneyi kendisinin bulamaması halinde Bölge Eczacı Odasına başvurur. Eczacı Odası müracaat sırasını dikkate almak suretiyle (c) bendindeki bilgiler ışığında gerekli değerlendirmelerde bulunarak yerleştirmeyi yapar ve il sağlık müdürlüğüne bildirir.
c) Her yıl nisan ayında Türk Eczacıları Birliği tarafından eczanelerin, yıllık satış hasılat durumları ile yıllık karşılanan reçete adetlerine göre dağılımları kuruma ve ilgili eczacı odasına bildirilir. Kurumca belirlenen limitin üzerinde olan eczaneler, kendilerine başvurulması halinde yardımcı eczacı çalıştırmak zorundadır. Aynı eczane için birden fazla yardımcı eczacı müracaatında eczane sahibi tarafından tercih hakkı kullanılır.
ç) Eczacı, yardımcı eczacıyı otuz gün içerisinde işe başlatır ve il sağlık müdürlüğüne bildirir.
d) Yardımcı eczacı çalıştırma konusunda kriterleri tutan ancak bundan imtina eden eczacı, il sağlık müdürlüğü tarafından uyarılır ve eczacıya otuz gün süre verilir
e) Uyarıya rağmen yükümlülüğü yerine getirmeyen eczacının eczane ruhsatı otuz gün süre ile askıya alınır."
Hükümleri doğrultusunda, ilgili hükümlere istinaden Birliğimiz tarafından Kuruma bildirilen takvim doğrultusunda 2021 Yılı Yardımcı Eczacı Başvuru ve Yerleştirme İşlemlerinin gerçekleştirilebileceği iletilmiştir.
Birliğimiz tarafından belirlenen ve Kurum tarafından uygun bulunan 2021 Yılı Yardımcı Eczacı Başvuru ve Yerleştirme Takvimi aşağıdaki şekildedir;
Evrakı Doğrulamak İçin : https://dys.teb.org.tr/enVision/validate_doc.aspx?V=BENN43559
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

1) 2021 Yılı Birinci Başvuru ve Yerleştirme Takvimi;
 01-05 Mart 2021 Bölge Eczacı Odaları tarafından, yardımcı eczacı adaylarının ön kayıt başvurularının alınması ve ön kayıt sonrasında başvuru sahiplerine tercih ekranı için kullanıcı adı ve şifrelerinin imza karşılığında verilmesi,
 08-11 Mart 2021 Türk Eczacıları Birliği tarafından açılacak ekran aracılığıyla adayların tercih başvurularının gerçekleştirilmesi,
 12 Mart 2021 tarihinde, yapılan başvurular doğrultusunda yerleştirmelerin gerçekleştirilmesi ve sonuçların duyurulması,
2) 2021 Yılı İkinci Başvuru ve Yerleştirme Takvimi
 21-25 Haziran 2021 Bölge Eczacı Odaları tarafından, yardımcı eczacı adaylarının ön kayıt başvurularının alınması ve ön kayıt sonrasında başvuru sahiplerine tercih ekranı için kullanıcı adı ve şifrelerinin imza karşılığında verilmesi,
 28 Haziran-1 Temmuz 2021 Türk Eczacıları Birliği tarafından açılacak ekran aracılığıyla adayların tercih başvurularının gerçekleştirilmesi,
 02 Temmuz 2021 yapılan başvurular doğrultusunda yerleştirmelerin gerçekleştirilmesi ve sonuçların duyurulması,
3) 2021 Yılı Üçüncü Başvuru ve Yerleştirme Takvimi
 04-08 Ekim 2021 Bölge Eczacı Odaları tarafından, yardımcı eczacı adaylarının ön kayıt başvurularının alınması ve ön kayıt sonrasında başvuru sahiplerine tercih ekranı için kullanıcı adı ve şifrelerinin imza karşılığında verilmesi,
 11-14 Ekim 2021 Türk Eczacıları Birliği tarafından açılacak ekran aracılığıyla adayların tercih başvurularının gerçekleştirilmesi,
 15 Ekim 2021 tarihinde, yapılan başvurular doğrultusunda yerleştirmelerin gerçekleştirilmesi ve sonuçların duyurulması,
4) 2021 Yılı Dördüncü Başvuru ve Yerleştirme Takvimi
 06-10 Aralık 2021 Bölge Eczacı Odaları tarafından, yardımcı eczacı adaylarının ön kayıt başvurularının alınması ve ön kayıt sonrasında başvuru sahiplerine tercih ekranı için kullanıcı adı ve şifrelerinin imza karşılığında verilmesi,
 13-16 Aralık 2021 Türk Eczacıları Birliği tarafından


 17 Aralık 2021 tarihinde, yapılan başvurular doğrultusunda yerleştirmelerin gerçekleştirilmesi ve sonuçların duyurulması şeklindedir.
Birliğimiz tarafından gerçekleştirilecek yerleştirme işlemleri doğrultusunda, Yardımcı Eczacı Ön Kayıt Başvurusu yaparak, tercih aşamasında tercihte bulunacak olan meslektaşlarımızın, yardımcı eczacı olarak çalışacakları eczanelere yerleştirilmesi aşamasında, Eczacı Bilgi Sistemi'nde kayıtlı olan eczane çalışanları bilgileri esas alınacaktır.
Bu nedenle, Eczacı Bilgi Sisteminde, eczacı istihdam etmekte olan eczanelerle ilgili kayıtlarınızın güncel tutulması; bölgenizde, eczanede fiilen çalışan ama Eczacı Bilgi Sistemi'ne kayıt edilmemiş eczacı ve yardımcı eczacılar varsa bunların kayıtlarının mutlaka yapılması; Yardımcı Eczacı Çalışması ve Yerleştirilmesine Dair Usul ve Esaslar Metninin 6. maddesine göre, ilaveten yardımcı eczacı çalıştırmak zorunda olmayan meslektaşlarımızın, yerleştirmede esas alınacak listeye dahil edilmemesi açısından önemlidir