NAZLI ECZANESİ (ALTUNHİSAR)     BIYIK ECZANESİ (BOR)     ÇAMARDI ECZANESİ (ÇAMARDI)     DERYA ECZANESİ (ÇİFTLİK)     BİRİNCİOĞLU ECZANESİ (MERKEZ)     AYTEKIN ECZANESİ (MERKEZ)     ULUKISLA ECZANESİ (ULUKIŞLA)    

Olağanüstü Durumlarda Eczacılık Hizmeti Komisyonu Toplantısı

Olağanüstü Durumlarda Eczacılık Hizmeti Komisyonu Toplantısı

Olağanüstü Durumlarda Eczacılık Hizmeti Komisyonu, 4 Ağustos 2022 tarihinde Türk Eczacıları Birliği II. Başkanı Ecz. İhsan Orkun Yılmaz başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdi.

Bölge Eczacı Odası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda;

  • Ülkemizde yaşanan, başlıca sel, deprem ve yangın felaketlerinin yönetimi konusunda Birliğimiz ve Bölge Eczacı Odaları arasında işbirliği sağlamak,
  • Birinci basamak sağlık hizmet sunucuları olarak, Sağlık Bakanlığı nezdinde eczacılarımızın tanınabilirliğini artırmak, yetkilerini ve sorumluluklarını belirlemek,
  • Afet yönetimi konusunda eczacılarımızın daha aktif rol almalarını sağlanmak amacıyla gerekli çalışmaların yapılması,
  • Eczacılarımızın afet anında halkımıza kesintisiz ilaç hizmeti sunulabilmeleri için gerekli altyapıların hazırlanması ve güçlendirilmesi konularındaki fikir ve öneriler değerlendirildi.