10 Ekim #EczacıyaHakEttiğiDeğerVerilmelidir Toplumsal Farkındalık Kampanyası Değerli Meslektaşımız,

10 Ekim #EczacıyaHakEttiğiDeğerVerilmelidir Toplumsal Farkındalık Kampanyası

Değerli Meslektaşımız,

Mesleğimizi daha sağlıklı yarınlara taşımak adına Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odamızın ortak iradesi ile başlattığımız“Eczacıya Hak Ettiği Değer Verilmelidir!” Eylem Planımızkapsamında da sizlerle paylaşıldığı üzere;

10 Ekim 2022 Pazartesigünü tüm Türkiye'de eşzamanlıeczanelerden siyah maske, siyah poşet ve siyah yaka kartları ile hizmet verilmesiyolu ile kamuoyu farkındalığının arttırılması hedeflenmiştir.

Bu kapsamda eczanelerimiz için Birliğimizce hazırlanmış olansiyah poşetler, yaka kartları, "Sağlık Işığınız Sönmesin" ve "Dur De" afişleriBölge Eczacı Odalarımız tarafından sizlere ulaştırılmaktadır.

Ayrıca, meslektaşlarımızın yine çalışanları ile birlikte kendi cep telefonları ile çekerek kaydedebilecekleri;

"Önlüklerimiz Kararmadan

Eczanelerimiz Kapanmadan

Biz Eczacılar Hakkımız olanı istiyoruz!

Eczanelerimiz Yaşasın"

şeklindeki beyanlarını içeren kısa videolarını bireysel sosyal medya hesaplarından10 Ekim 2022 Pazartesi saat 20.00'da#EczacıyaHakEttiğiDeğerVerilmelidiretiketi ile paylaşmaları sosyal medya üzerindeki görünürlüğümüzü de arttıracaktır.

Birlikten doğan gücümüzü mesleğimizi ve hastalarımızı daha sağlıklı yarınlara taşımak adına Eylemlilik sürecimize sunacağınız katkılar haklı mücadelemizde gücümüze güç katacaktır.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ