Fatura/Reçete Teslim Süresinin Uzatılması Hakkında SGK Duyurusu