AKINCI ECZANESİ (ALTUNHİSAR)     MİRCALI ECZANESİ (BOR)     HATIPOGLU ECZANESİ (ÇAMARDI)     DENİZ ECZANESİ (ÇİFTLİK)     MUTLU ECZANESİ (MERKEZ)     YÖRE ECZANESİ (MERKEZ)     MENEKSE ECZANESİ (ULUKIŞLA)    

IMMUCYST BCG İMMÜNOTERAPÖTİK 81 MG LİYOFİLİZE TOZ 1 FLAKON/KUTU ADLI ÜRÜNÜN TÜM PARTİLERİNE UYGULANAN GERİ ÇEKME İŞLEMİ HAKKINDA

38.A.00.001692
10.05.2012


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Konu: “Immucyst BCG İmmünoterapötik 81 mg Liyofilize Toz 1 flakon/kutu” adlı ürüne 2. sınıf B seviyesinde (eczane, hastane eczaneleri, kurumlar vs. gibi perakendeci seviyesine kadar) uygulanan geri çekme işlemi hakkında


Birliğimize Sanofi Pasteur Aşı Tic. A.Ş.’den gelen 07 Mayıs 2012 tarihli eczacılara hitaben gönderilmiş yazı ile;


Mesane kanseri tedavisinde kullanılan“Immucyst BCG İmmünoterapötik 81 mg Liyofilize Toz 1 flakon/kutu”isimli ürünün seri serbest bırakma testlerinden birinin yeniden validasyonu sırasında beklenmedik bir sonuç elde edilmesi nedeniyle, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ürünün son kullanma tarihi geçmemiş tüm partilerine tedbiren2. sınıf B seviyesinde (eczane, hastane eczaneleri, kurumlar v.s. gibi perakendeci seviyesine kadar) geri çekme işlemi uygulandığıbildirilerek,


Geri çekmenin söz konusu olduğu bu ürünün son kullanma tarihi geçmemiş tüm serilerinin, temin edilen depoya soğuk zincir koşullarına uygun olarak (+2 C - +8 C arası) iade etmenin önemle olduğu, iade işleminin teyit amaçlı imzalı ve kaşeli resmi yazı ile ilgili depoya bildirilmesi gerektiği ve belirtilen serilerden elinde bulunmayan eczacıların ise imzalı ve kaşeli resmi yazı ile ilgili depoya bildirmeleri istenmiştir.


Bilgilerinizi ve geri çekme işleminin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için eczane stoklarında bulunan söz konusu seriye ait ürünlerin, ilgili depolara iade edilmesi hususunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY

Genel Sekreter

Firmanın Yazısı için tıklayınız...