EŞSİZ ECZANESİ (ALTUNHİSAR)     ÖZARISOY ECZANESİ (BOR)     ÇAMARDI ECZANESİ (ÇAMARDI)     ACAR ECZANESI ECZANESİ (ÇİFTLİK)     SONGUR ECZANESİ (MERKEZ)     ÖZGÜR ECZANESİ (MERKEZ)     ULUKISLA ECZANESİ (ULUKIŞLA)    

27 MAYIS 2011 ÇORUM T.E.B. 37. DÖNEM III.BÖLGELERARASI TOPLANTISI,ODA BAŞKANIMIZ ECZ. NİHAT ÖZTÜRK'ÜN KONUŞMASI

Değerli Meslekdaşlarım;

29 Nisan 2010 Tarihinde kurulan odamız genç bir oda olmasına rağmen hızlı bir şekilde görev ve sorumluluklarını yerine getirmek üzere yönetim kurulu olarak çalışmalara başladık.Bu bölgelerarası toplantı bizim ilk toplantımız olduğu için çalışmalarımızdan kısaca bahsetmek istiyorum.

İlk iş olarak meslekdaşlarımız arasındaki diyalogu geliştirmek ,güveni pekiştirmek, yanlış anlamalara meydan vermemek için şeffaflık politikası ile geniş katılımı sağlamak amacıyla ,etik komisyon, muvazaa komisyonu,nöbet komisyonu eczanesi olmayan yerleşim yerlerine ilaç temini komisyonu gibi komisyonlarla birlikte kan ürünü reçetelerini,eritropoetin reçetelerini,yatılı öğrenci,er,yetiştirme yurdu,huzurevi reçeteleri gibi reçeteleri sıralı hale getirdik.

İlçelerimizde 4 adet temsilcilk kurduk.

Eczanesi olmayan yerlere ilaç teminine 39 eczane ile başladık.Şu anda 56 Yerleşim yerinde yaklaşık 61000 kişiye hizmet veren bir sistem kurduk.

Üç ayrı teknisyenlik kursu açarak 138 kişiye teknisyenlik sertifikası verdik.Eğer protokol yeniden yürürlüğe girerse yeni kurslar açmayı düşünüyoruz.

www.neo.org.tr isimli internet sitemizi kurarak faal hale getirdik.

Yerel ve ulusal medyada sürekli sorunlarımızı gündemde tutmak için gayret ettik

TEB ve diğer odalar ile mümkün olduğu kadar iletişim diyalog içerinde olmaya çalıştık

Meslekdaşlarımıza ekonomik katkılar da bulunabilmek maksadıyla özel iskonto ile akaryakıt istasyonlarıyla anlaşarak araçlarına benzin mazot gaz anlaşması yaptık.

Ayrıca bakmakla yükümlü oldukları kişiler için iki özel hastane anlaşma yaparak bu özel hastanenin birinde hiçbir fark ödemeden ,diğerinde ise farkda %40 iskonto ile muayenelerini yaptırma imkanı sağladık.

Benzeri konulardada çalışmalarımız devam etmektedir.

Değerli Meslekdaşlarım;

Çok ciddi bir eğitimden sonra meslek hayatına atılan eczacılar daha ilk günden itibaren zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Mezuniyetten sonra ,önce doyuma ulaşmış bir sektör içerisinde kamu ya da serbest eczane açmak suretiyle iş bulma telaşına başlamaktadırlar.

Kamuda iş bulan eczacılar ,657,4924 sayılı kanunlar ve 4B statüsü olmak üzere üç ayrı statüde farklı koşullarda çalışmakta mesleğimizin yanı sıra mesleğimizle çok ilgisi olmayan bir çok işi de yaparak, sağlık hizmeti sunan diğer meslek gruplarının pay aldığı döner sermayeden de en az payı alarak halkımıza hizmet vermektedirler.

Serbest eczane açmayı tercih edenler ise SGK ,İlaç Sanayii ,ilaç dağıtım kanalları arasında yaşam mücadelesi verirken her zaman fiyat düşüşlerini,SGK kesintilerini ,muvazaalı eczane açmak isteyenleri,zincir eczane açma iştiyakı içinde olanları G2D li ilaçların sorunları,sağlık kampusü içinde eczane açma isteklerini ve daha şu anda tahmin edemediğimiz bir çok alternatifi baskı unsuru olarak hep yanlarında hissetmişlerdir.Hissetmeye de devam edecektir.

Ayrıca ;İlaçta reklam ,eğitimsiz ve ehil olmayan kişiler tarafından satılan aslında sağlık bakanlığı tarafından ruhsatlandırılması uygun olan, ancak tarım bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan halk sağlığını tehdit eden ilaç dışı ürünler,ilaç fiyat farklarından doğan stok zararlarının yasal bir güvence ile düzenli bir şekilde ödenmesinin güvence altında olmaması,hala bir sgk sözleşmesinin olmaması medulanın düzensiz çalışması ,muayene ücretlerinin tahsili sırasında hasta ile eczacı arasındaki gerginlikler kamu kurum iskontalarının eczacı üzerindeki yükü,sık sık değişen sağlık uygulama tebliği vs.sorunlarla boğuşmaktadır.

Bu sorunları çözmek kendi elimizdedir.

Öncelikle eczacılığın alanınını genişletmek gerektiğine inanıyorum.Çünkü geçmişte eczacılar hep dar alanlarda çalıştılar ve ürün portföyünü sürekli daralttılar.Kendi alanında olması gereken ürünleri bile başka sektörlere geçmesine seyirci kaldılar.Sizlere geçmişten çarpıcı bir örnek olması bakımından bir soru sormak istiyorum.Kolanın ülkemize ilk geldiği zaman eczanelerde satıldığını biliyormuydunuz?

Eczacılığın branşlaşmasının gerekli olduğuna inanıyorum.

Yeni stratejiler oluşturulmalı ,zamanın varsa fırsatları değerlendirilmelidir.

Ancak bunlar kadar önemli bir unsur da birlik ve beraberliktir.Bunun yolu da yetki ve sorumlulukların bilincinde olmaktan geçer.

Yöneticilerin kendi hak ve yetkilerini sonuna kadar kullanırken ,başkalarının hak ve yetkilerine saygı göstermeleri gerektiğine inanıyorum.

Sorunlarımızı öncelikle üst kuruluşumuz olan Türk Eczacıları Birliği ile Eczacı Odalarımızın arasında ki diyalog ve iletişimi geliştirerek tüm meslekdaşlarımızı da bu bütünlük içerisin de tutarak ,demokratik teamüllere uygun , birlikte güçlü meslek örgütü olarak ayakta dimdik durmasını sağlayarak aşabiliriz.

Değerli Meslekdaşlarım;

Bir diğer önemli konuda,12 Haziran 2011 de bir genel seçim yapılacaktır.Bu seçimde ülke yönetimde görev ve sorumluluk almak isteyen meslekdaşlarımızda aday adayı olmuşlar bunlardan bir kısmı da aday olarak milletvekili aday listelerinde yer almışlardır.Üstün sorumluluk bilinci ve medeni cesaret örneği göstererek aday adayı olan tüm meslekdaşlarımızı kutluyorum.

Bugüne kadar milletvekili olarak görev yapan milletvekili meslekdaşlarımıza da eczacılığa katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

Milletvekili aday listelerinde yer alan meslekdaşlarımızı da ayrıca candan tebrik ediyor kendilerine seçimlerde başarılar diliyor seçilecek olan meslekdaşlarımızın da Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında mesleğimize önemli katkılar sağlayacağını ümit ediyorum.

Çünkü ;

Eczacılık üzerinden siyasete katkı vermek yerine ,siyaset üzerinden eczacılığa katkı verilmesi gerektiğine inanıyor ve seçilecek meslekdaşlarımıza, bizlerin katkıda bulunması gerekliliğine seçilenlerin de mesleğimize gerekli katkıyı vermelerinin hem halkımıza hem de biz meslekdaşlarına borçları olduğuna inanıyorum.

Sözlerime son verirken bizleri burada ağırlayan eşsiz bir misafirperverlik örneği gösteren Çorum Eczacı Odası Başkanına ,Yönetim Kurulu Üyelerine ve katkı sağlayan tüm meslekdaşlarıma teşekkür eder 53.Bölge Niğde Eczacı Odası Başkanı olarak şahsım ve yönetim kurulu adına saygılar sunarım.