AKINCI ECZANESİ (ALTUNHİSAR)     SIHHAT ECZANESİ (BOR)     ÇAMARDI ECZANESİ (ÇAMARDI)     ATEŞ ECZANESİ (ÇİFTLİK)     MURAT ECZANESİ (MERKEZ)     ŞEKER ECZANESİ (MERKEZ)     SİNEM ECZANESİ (ULUKIŞLA)    

Eczane Açmak İçin Sağlık Müdürlüğü Tarafından İstenen Belgeler

YENİ ECZANE AÇILIŞINDA GEREKLİ BELGELER
A. Müracaat Sırasında Eczacıdan İstenilecek Belgeler:
1-Matbu form:Başvurularda eczacının “T.C. Kimlik Numarası” da mutlaka olacak şekilde matbu formda yer alan beyannamenin tam olarak doldurulması gerekmektedir.
2-Özgeçmiş:Eczacının el yazısı ile yazıp imzaladığı özgeçmişi.
3-Diploma örneği:Eczacının Sağlık Bakanlığı’ndan tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün) fotokopisi. (Diplomanın aslı ya da noter tasdikli sureti görülerek fotokopisine “Aslı Gibidir” kaşesi basılarak ilgili müdürlükçe tasdik edilecektir. Ayrıca noterden tasdik istenmeyecektir.)
4-Göz raporu:Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli rapor. (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalıdır.)
5-Sağlık raporu:Resmi bir sağlık kurumundan alınmış veya ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tasdik edilmiş mesleğini yapmayı engelleyecek iyileşmez bir hastalığı bulunmadığına dair rapordur.
6-Adli Sicil Kaydı:Eczacı adına düzenlenmiş olmalıdır. Adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararlarının fotokopileri de eklenmelidir.

7- Güncel Adres Belgesi : İlgili Belediye Başkanlığınca Onaylı Güncel Adres Bilgilerini içeren Belge ( Belediye Fen İşleri Müdürlüğü veya Emlak İşleri Müdürlüğünden alınacak) Krokilere bu güncel adres bilgisi yazılacaktır.

8-Kroki:Eczanenin adı, adresi, net kullanım alanı ve konumunu (cadde ve sokak isimlerinin yer aldığı vaziyet planını) gösterir kroki
9-Vesikalık fotoğraf:Son 1 (bir)ay içerisinde çekilmiş, 4x6 cm boyutlarında, 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf (Polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır).
10 - Ruhsat harç makbuzu aslı.
11- Yapı kullanım izin belgesi.
* Ayrıca daha önce bir eczane, ecza deposu veya herhangi bir işyerinde mesul müdürlük yapan eczacılardan en son çalıştığı eczane/ecza deposu/iş yerinden ayrıldığına dairAyrılışBelgeside istenir. Belge tasdikli olmalı ve tasdik eden yetkilinin isim ve imzası bulunmalıdır.

NOT:
- Raporlar ve Adli Sicil Kaydı İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan ilk başvuru tarihinden en fazla1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.

B. Bölge Eczacı Odasından İstenilecek Belgeler:
1- Oda üyelik kaydı
2- Kroki onayı
3- Muvazaa değerlendirme raporu