AKINCI ECZANESİ (ALTUNHİSAR)     SIHHAT ECZANESİ (BOR)     ÇAMARDI ECZANESİ (ÇAMARDI)     ATEŞ ECZANESİ (ÇİFTLİK)     MURAT ECZANESİ (MERKEZ)     ŞEKER ECZANESİ (MERKEZ)     SİNEM ECZANESİ (ULUKIŞLA)    

Eczane Nakilleri İçin Sağlık Müdürlüğü tarafından İstenen Belgeler

A. Müracaat Sırasında Eczacıdan İstenilecek Belgeler:
1-Matbu form:Başvurularda eczacının “T.C. Kimlik Numarası” da mutlaka olacak şekilde matbu formda yer alan beyannamenin tam olarak doldurulması gerekmektedir.
2-Vesikalık fotoğraf:Son 1 (bir)ay içerisinde çekilmiş, 4x6 cm boyutlarında, 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf (Polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır).
3-Diploma örneği:Eczacının Sağlık Bakanlığı’ndan tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün) fotokopisi. (Diplomanın aslı ya da noter tasdikli sureti görülerek fotokopisine “Aslı Gibidir” kaşesi basılarak ilgili müdürlükçe tasdik edilecektir. Ayrıca noterden tasdik istenmeyecektir.)
4-Göz raporu:Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli rapor. (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalıdır.)
5-Sağlık raporu:Resmi bir sağlık kurumundan alınmış veya ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tasdik edilmiş mesleğini yapmayı engelleyecek iyileşmez bir hastalığı bulunmadığına dair rapordur.
6-Adli Sicil Kaydı:Eczacı adına düzenlenmiş olmalıdır. Adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararlarının fotokopileri de eklenmelidir.

7- Güncel Adres Belgesi : İlgili Belediye Başkanlığınca Onaylı Güncel Adres Bilgilerini içeren Belge ( Belediye Fen İşleri Müdürlüğü veya Emlak İşleri Müdürlüğünden alınacak) Krokilere bu güncel adres bilgisi yazılacaktır.
8-Kroki: Eczanenin adı, güncel adresi, net kullanım alanı ve konumunu (cadde ve sokak isimlerinin yer aldığı vaziyet planını) gösterir kroki
9-Ruhsatname aslıve varsamesul müdürlük belgesinin aslı
10-Ruhsat harç makbuzu:İller arasında yapılan nakiller içindir. Aynı ilde yapılan nakillerde harç yatırılması gerekmemektedir.
11- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı.


NOT:
- Raporlar ve Adli Sicil Kaydı İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan ilk başvuru tarihinden en fazla1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.
-13.10.1992 tarih ve 21374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik’ten önce 35m²’den küçük alanlarda faaliyetini yürütmekte olan eczanelerin bir defaya mahsus olmaküzere 35 m²’den küçük bir yere nakli veya devri mümkündür.

B. Bölge Eczacı Odasından İstenilecek Belgeler:
1- Oda üyelik kaydı
2- Kroki onayı
3- Muvazaa değerlendirme raporu