Oda ve Yardımlaşma Sandığı Aidat Bedelleri

(01/01/2010-30/06/2010 tarihleri arasında geçerli)
2010 Aidat 28,66 TL
2010 Afet Fonu 57,32 TL
2010 Oda Giderlerine Katılım 429,90 TL
Yardımlaşma Sandığı Aidatı 85,98 TL
Toplam 601,86 TL
Yeni üye olacak meslektaşlarımız bir sefere mahsus olmak üzere Oda ve Yardımlaşma Sandığı için GİRİŞ Aidatı öderler.
2010 Giriş Aidatı 28,66 TL
Yardımlaşma Sandığı Giriş Aidatı 85,98 TL
Kamu Eczacısı ve Çalışmayan Eczacılar için;
2010 Aidat 14,33 TL
Yardımlaşma Sandığı Aidatı 42,99 TL
Toplam 57,32 TL
Yeni üye olacak olan kamu eczacısı ve çalışmayan meslektaşlarımız bir sefere mahsus olmak üzere Oda ve Yardımlaşma Sandığı Giriş Aidatı öderler.
2010 Giriş Aidatı 14,33 TL
Yardımlaşma Sandığı Giriş Aidatı 42,99 TL