NAZLI ECZANESİ (ALTUNHİSAR)     ÖZENÇ ECZANESİ (BOR)     UYGUN ECZANESİ (ÇAMARDI)     ATEŞ ECZANESİ (ÇİFTLİK)     KILIÇ ECZANESİ (MERKEZ)     ÖMÜR ECZANESİ (MERKEZ)     SİNEM ECZANESİ (ULUKIŞLA)    

Bağ-Kur Sigortalısı Olabilme Şartları

Nasıl Bağ-Kur'lu olunulur?

1479 sayılı esnaf ve sanatkarlar ve diğer baımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu( Bağ-Kur Kanunu) ,( Sayı:1479 Kanun tadil no 2249),( Resmi gazete yayın tarihi:04,05,1979) na göre eczane sahip ve mesul müdür olan eczacılar Bağ-Kur sigortalısı olmak durumundadırlar.

Bağ-Kur’ lu Olmanın Başlangıç Tarihi
1479 sayılı kanunun 3165 sayılı kanunla değişik “kanun amacı, sigortalı sayılanlar ve sayılmayanlar” başlıklı 24 maddesi ile “Sigortalının başlangıç ve bitiş tarihi” başlıklı 25. Maddesinin uygulanması ile ilgili olarak Bağ-Kur yönetim kurulunun 21,07,1995 tarih ve 93/1/193 sayılı kararı gereği ; Gelir vergisi mükellefiyetlerinin başladığı tarihten önce meslek kuruluşu kaydı olanların, bu sürelerde kendi nam ve hesabına bağımsız, çalışması olmadığını meslek kuruluşlarından belgelemeleri halinde sigortalkları gelir vergisi mükellefiyetlerinin başladığı tarihten başlatılacak ; gelir vergisi mükellefiyetlerinin sona erdiği tarihten sonra meslek kurulup kaydi devam edenlerin Bu sürelerde kendi nam ve hesabına bağımsız çalışması olmadığı meslek kuruluşlarından belgelemeleri halinde sigortalıkları gelir vergisi mükellefiyetleri sona erdiği tarih itibari ile sona erecektir.

Bağ-Kur’ a Başvuru
Sigortalı sayılan eczacılar, sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren en geç üç ay içinde “Bağ-Kur a giriş bildirgesi”nin bölge eczacı odasyna onaylattırıldığı tarih başvuru tarihi sayılır ve bu tarih “basamak” tesbitinde esas alınır.

Re’sen Tescil
Bağ-Kur kanununa göre sigortalı sayılanlar, sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren 3 ay içinde Bağ-Kur il müdürlüklerine veya vergi dairelerine veyahut ilgili diğer kuruluşlara tescillerini yaptırmazlarsa; ilgili yerlerden alınacak bilgi ve belgelere dayanılarak tescilleri Bağ-Kur tarafından re’ sen yapılır.