NAZLI ECZANESİ (ALTUNHİSAR)     ÖZENÇ ECZANESİ (BOR)     UYGUN ECZANESİ (ÇAMARDI)     ATEŞ ECZANESİ (ÇİFTLİK)     KILIÇ ECZANESİ (MERKEZ)     ÖMÜR ECZANESİ (MERKEZ)     SİNEM ECZANESİ (ULUKIŞLA)    

Oda Denetçi Eczacılarının Eczane Denetiminde Aradıkları Hususlar

 • Eczacının işinin başında olup olmadığı ?
 • Çalışma saatlerinde beyaz önlük giyip giymediği, isimlik kullanıp kullanmadığı ?
 • Eczanenin ruhsatının olup olmadığı ?
 • Eczanenin ortamının hijyenik koşullara uygun olup olmadığı ?
 • Eczane raflarında son kullanma süresi dolmuş ilaç bedelsiz numune, SSK ilacı, küpürü kesik ilaç yada sürşarj genelgesine aykırı , etiketli ilaç bulunup bulunmadığı ?
 • Soğuk zincir koşullarında saklanması ilaçların eczanede buzdolabında bulunup bulunmadığı ve bu tür ilaçların dağıtımında Sağlık Bakanlığının genelgesi doğrultusunda soğuk zincir koşullarına uyulup uyulmadığı ?
 • Eczanede bulunan ilaçların saklandığı ortam koşullarının (ısı, ışık, nem vb noktalarda) olup olmadığı ?
 • Eczanede bulundurulması gerekli defterlerin bulunup bulunmadığı ?
 • Eczanede majistral tarifenin bulunup bulunmadığı ?
 • Yasa dışı yollara giren ilaçların eczanede satılıp satılmadığı ?
 • Eczanede ışıklı nöbet levhası bulunup bulunmadığı ?
 • Nöbetçi eczane kartlarının doğru asılıp asılmadığı ve bu kartlardaki nöbetçi eczane bilgilerinin eksiksiz olup olmadığı ?
 • Eczacı odası yönetim kurulunca belirlenen eczane çalışma saatlerine ve tatillerine uyulup uyulmadığı ?
 • Eczane tanıtım levhalarının 6197 sayılı yasaya bağlı olarak hazırlanan yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı ?
 • Eczane vitrininde eczacı odalarınca onaylanmış afişlerin dışında (deontolojiye aykırı) ticari rekabete dayalı duyuru ve ilaç tanıtım yönetmeliğine aykırı; halka yönelik ilaç firmalarınca dağıtılan reklam ( tanıtım) afişi olup olmadığı eczane vitrininde ışıktan korunması gereken ürünlerin bulundurulup bulundurulmadığı ?
 • Resmi ve özel kurum .kuruluşlara Büyük Kongre kararı dışında (%5’i aşan iskonto yapılmadığı ,yasa gereği alınması gereken hasta katılım payının eksiksiz alınıp alınmadığı ?
 • Kamuoyunda eczacıları ve eczacılık hizmetlerini olumsuz etkileyen reçete toplama ,çırak ikili anlaşma ,telefon ve faksla sipariş alma vb.) uygulamaların olup olmadığı ?
 • Eczanede yasa yönetmelik ve genelgelere aykırı (malzeme ürün v.b) satış yapılıp yapılmadığı ?